Theo luật tự nhiên thì nước bao giờ cũng thắng lửa, vậy vì sao núi lửa hoạt động giữa biển mà không bị dập tắt (Nguyễn Trung Kiên)

Độc giả có câu hỏi khác, mời đặt tại đây

 

{fcomment}