Cây thông Heldreich ít nhất 1230 năm tuổi ở miền Nam nước Ý vẫn đang tiếp tục phát triển.
 
cay-thong-co-thu-hon-1200-nam-tuoi-van-tiep-tuc-lon