Các nhà khoa học Nga đang phát triển một loại thuốc để đưa các phi hành gia vào "giấc ngủ đông" trong khi họ thực hiện các chuyên bay liên hành tinh dài ngày.
nga-phat-trien-phuong-phap-dua-con-nguoi-vao-giac-ngu-dong