Vào sâu trong lòng đất thì nhiệt độ tăng, còn vào sâu dưới đáy biển thì nhiệt độ lại giảm, vì sao vậy? (Hữu Luân)

Độc giả có câu hỏi khác, đặt tại đây

{fcomment}