Tắt chế độ Auto Play trên hệ thống, sử dụng phần mềm diệt virus, làm chủ máy tính... giúp bạn biết cách sử dụng USB an toàn.
 
meo-phong-chong-lay-nhiem-virus-qua-usb