Tác dụng tiêu cực của các thiết bị điện tử phát sáng đối với giấc ngủ và sức khỏe của con người, đây cũng là lời cảnh báo con người hiện đại không nên quá lạm dụng các thiết bị này..
 
tai-sao-khong-nen-ngoi-may-tinh-truoc-khi-ngu