• Công trình

Những điều chống lại Alfred Nobel

Những điều chống lại Alfred Nobel

Nhà khoa học và doanh nhân người Thụy điển Alfred Nobel trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới trước hết nhờ giải thưởng mà ông đã di chúc trao số tiền...