• Công trình

Nhà nổi tránh sóng thần

Nhà nổi tránh sóng thần

Sau thảm họa sóng thần hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản, nhà thiết kế Chris Robinson quyết định tạo ra một kiến trúc để có thể đảm...