ngồi máy tính trước khi ngủ
Tại sao không nên ngồi máy tính trước khi ngủ?
Tác dụng tiêu cực của các thiết bị điện tử phát sáng đối với giấc ngủ và sức khỏe của con người, đây cũng là lời cảnh báo con người hiện đại không nên quá lạm dụng các thiết bị này..
Đọc thêm...